adscivil logo
Loading...

Thiết lập mạng lưới thoát nước thải tính số dân theo mật độ dân số

17/08/2022 9:15
1008

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Sewer \ Mạng lưới thoát nước \ Thiết lập thông số thủy lực
  • Toolbar:
  • Command : TLTSTN 
 • Sau khi hiện hộp thoại chọn mục
 • Chọn mục
  • Nhập các thông số:
  • Mật độ dân số
  • Tỷ lệ thoát nước
  • Lưu lượng đơn vị
 • Kích chọn

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết lập mạng lưới thoát nước thải tính số dân theo mật độ dân số thiết lập mạng lưới thoát nước thải
Chia Sẻ