adscivil logo
Loading...

Thiết lập mạng lưới thoát nước mưa

15/08/2022 10:20
1136

TỔNG QUAN

 • Việc thiết lập mạng lưới thoát nước mưa bao gồm các thiết lập giá trị tính toán cho mạng lưới thoát nước mưa để làm cơ sở tính toán giá trị lưu lượng yêu cầu của từng đoạn ống trong mạng lưới.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Sewer \ Mạng lưới thoát nước \ Thiết lập thông số thủy lực
  • Toolbar:
  • Command : TLTSTN 
 • Sau khi hiện hộp thoại chọn mục
  • thiết lập các thông số thủy lực và vùng mưa tương ứng
  • ấn cập nhật 

 

Từ Khóa Nổi Bật
thiết lập mạng lưới thoát nước mưa
Chia Sẻ