adscivil logo
Loading...

Thiết kế taluy đào

06/09/2022 11:21
2848

TỔNG QUAN

 • Khai báo các thông số taluy như hình dưới

Thiết kế mái taluy đào

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Level \ Thiết kế taluy
  • Toolbar :
  • Command : TKTL
 • Chọn trang thiết kế taluy
 • Với mỗi đoạn taluy, khai báo các thông số taluy:
  • Độ dốc mái taluy
  • Mã rãnh cơ
  • Chiều cao giật cơ
  • Bề rộng giật cơ
  • Độ dốc giật cơ
  • Mã rãnh cơ
 • Chọn nút để lưu lại thông số thiết kế taluy

Trình tự thiết kế taluy đào

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết kế taluy đào
Chia Sẻ