adscivil logo
Loading...

Thiết kế siêu cao mở rộng

05/09/2022 11:38
1465

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

Menu: ADSCivil Survey / Khảo sát tuyến / Hiệu chỉnh tuyến / Bố trí đường cong

Toolbar :

Command: CN

  • Sau khi gọi lệnh chương trình hiện bảng: 

  • Để thiết kế siêu sao hiệu chỉnh phần Siêu cao và mở rộng . Thay đổi kích thước ở phần này sau đó chọn để tiếp tục chỉnh sửa
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ