adscivil logo
Loading...

Thiết kế cao độ tối ưu toàn mạng lưới

17/08/2022 10:33
987

TỔNG QUAN:

 • Tối ưu cao độ mạng lưới sẽ xác định cao độ mạng lưới tối ưu cho toàn bộ mạng lưới theo tiêu chí chiều sâu đặt ống là nhỏ nhất (tính từ bề mặt hoàn thiện của dự án) và đảm bảo chiều sâu tối thiểu.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Sewer \Tối ưu thủy lực và cao độ \ Tối ưu cao độ
  • Toolbar :
  • Command: TUTL
   1. Chọn bề mặt thiết kế
   2. Chọn chiều sâu bảo vệ cống
   3. Chọn cách thức nối đỉnh hoặc nối đáy
   4. Kích chọn

Cao độ đường ống trên toàn mạng lưới sẽ được tự động tính toán tối ưu và cho ra kết quả như hình bên

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết kế cao độ tối ưu toàn mạng lưới tối ưu cao độ
Chia Sẻ