adscivil logo
Loading...

Thiết kế cao độ theo tuyến thoát nước

17/08/2022 11:35
1374

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Sewer \ Tuyến thoát nước \ Thiết kế cao độ trên mặt bằng
  • Toolbar :
  • Command: TKT
   1. Chọn mục
   2. Chọn tuyến thoát nước thiết kế.
   3. Chọn đoạn tuyến thiết kế bằng cách xác định 2 hố ga đầu và hố ga cuối của đoạn tuyến muốn thiết kế
   4. Chọn 1 trong 3 cách thức thiết kế:
    • Khống chế cao độ đầu cuối
    • Khống chế cao độ đầu và độ dốc
    • Khống chế cao độ cuối và độ dốc
   5. Nhập cao độ thiết kế và độ dốc
   6. Chọn nút 

Chú ý:

 • Không cần chọn nút để lưu. Ngay khi ấn chọn nút   thì cao độ tuyến đã được lưu vào tuyến.
 • Để chọn nhanh hố ga đầu và cuối có thể chọn bằng cách kích chọn trên bảng như sau:
   •        Chọn hố ga trên bảng ở cột Từ cọc sẽ lấy hố ga đó là hố ga đầu đoạn thiết kế
   •         Chọn hố ga trên bảng ở cột Đến cọc sẽ lấy hố ga đó là hố ga cuối đoạn thiết kế
 • Trước khi thiết kế, nên điền các ghi chú cao độ cửa hố ga và ghi chú hố ga và bật thông tin đường ống để thuận tiện kiểm soát thiết kế. Khi áp cao độ, các ghi chú sẽ được cập nhật ngay tức thì.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết kế cao độ theo tuyến thoát nước
Chia Sẻ