adscivil logo
Loading...

Thiết kế cao độ đáy hố ga

22/08/2022 11:18
2630

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Sewer\ Hố ga \ Thiết kế chi tiết ga
  • Toolbar :
  • Command: HG 
 1. Đánh dấu toàn bộ hố ga của mạng lưới trong bảng danh sách hố ga
 2. Nhập chiều sâu lắng cặn cho hố ga
 3. Chọn nút Cao độ đáy hố ga sẽ được tính bằng cao độ đáy cống thấp nhất (đã thiết kế cao độ theo tuyến thoát nước) trừ đi giá trị chiều sâu lắng cặn.
 4. Kích chọn nút để lưu lại

Chú ý:

Trước khi thiết kế, nên điền các ghi chú hố ga và bật thông tin đường ống để thuận tiện kiểm soát thiết kế. Khi áp cao độ, các ghi chú sẽ được cập nhật ngay tức thì.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết kế cao độ đáy hố ga cao độ đáy ga Thiết kế cao độ hố ga
Chia Sẻ