adscivil logo
Loading...

Thiết kế các loại vạch khác

12/08/2022 15:07
961

Các loại vạch sơn còn lại trong ADS Road Marking gồm các loại dưới đây:

Cách thực hiện chèn các vạch sơn khác

Bước 2: Thực hiện gọi lệnh Chèn vạch sơn. Chọn loại vạch sơn bằng cách kích đúp vào loại vạch sơn

trong hộp thoại

Bước 3: Chọn điểm chèn và điểm hướng

- Chỉ điểm chèn sau đó chỉ điểm hướng vẽ. Kết quả thu được như hình dưới

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thiết kế các loại vạch khác vạch sơn cấm quay đầu vạch sơn quy định vị trí dừng đỗ
Chia Sẻ