adscivil logo
Loading...

Thêm tuyến thoát nước

13/08/2022 9:42
1055

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức

  • Menu : ADS_Sewer \ Tuyến thoát nước \ Định nghia tuyến thoát nước
  • Toolbar :
  • Command: TTN 
 • Trên hộp thoại, chọn nút
 • sau đó chọn các Polyline trên bản vẽ:

 • Mỗi Polyline đã chọn se tương ứng tạo ra 1 tuyến trong danh sách

 • Đăt lại tên tuyến trong cột tên
 • Chọn loại ga măc định và loại ống dẫn măc định. Khi chọn, sử dụng mã tương ứng với số thứ tự trong danh sách loại hố ga và loại ống dẫn.
 • Chọn nút để chấp nhận và lưu tuyến

Kết quả thu được các tuyến trên bản vẽ

Từ Khóa Nổi Bật
Thêm tuyến thoát nước tuyến thoát nước
Chia Sẻ