adscivil logo
Loading...

Thêm mới tài liệu của nhà cung cấp

30/08/2022 14:43
1061

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 

  • Chọn nhà cung cấp cần thêm tài liệu trong bảng danh sách nhà cung cấp
  • Kích chuột phải, chọn menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Chọn đường dẫn đến tệp tài liệu

 

 

 

 

 

 

 

  • Nhập lại tên cho tài liệu (để dễ nhớ và quản lý)
  • Kích chọn  
Từ Khóa Nổi Bật
Thêm mới tài liệu của nhà cung cấp
Chia Sẻ