adscivil logo
Loading...

Thêm cấu kiện đường ống

31/08/2022 16:30
950

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Nhập các thống tin cho ống dẫn mới:
    • Tên (Không trùng với các ống dẫn đã có)
    • Kích đúp ô để mở hộp thoại chọn nhà cung cấp sau đó kích đúp chọn nhà cung cấp trong bảng danh sách  nhà cung cấp

 

  • Kích đúp ô để mở hộp thoại chọn danh mục sau đó kích đúp chọn danh mục trong bảng danh sách danh mục

 

 

  • Nhập thông tin chi tiết

 

  • Kích chọn  
Từ Khóa Nổi Bật
Thêm cấu kiện đường ống
Chia Sẻ