adscivil logo
Loading...

Thêm / loại đứt gãy địa hình

05/09/2022 11:13
1284

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Thêm đường đứt gãy
  • Kích phải chuột ở mục  
  • Chọn menu 
  • Kích chọn đối tượng trên bản vẽ, kết thúc bằng cách ấn Enter ()

 • Loại đường đứt gãy
  • Kích phải chuột ở mục  
  • Chọn menu , người dùng cũng có thể loại bỏ toàn bộ đối tượng đứt gãy bằng cách chọn menu 
  • Kích chọn đối tượng trên bản vẽ, kết thúc bằng cách ấn Enter ()

Chú ý: Người dùng có thể loại bỏ toàn bộ đối tượng đứt gãy bằng cách chọn menu

Từ Khóa Nổi Bật
Thêm đứt gãy địa hình; loại đứt gãy địa hình
Chia Sẻ