adscivil logo
Loading...

Thêm / loại đường bao địa hình

05/09/2022 11:17
1112

TỔNG QUAN

 • Đối tượng đường bao là ranh giới của địa hình. Đối tượng đường bao gồm 2 loại:
  • Đường bao địa hình: Giới hạn bên ngoài của MHĐH. Mỗi MHĐH chỉ có 1 đường bao ngoài duy nhất.
  • Hố địa hình: Giới hạn các vùng bỏ qua của MHĐH. Mỗi MHĐH có thể có nhiều vùng bỏ qua.
 • Các đối tượng đường bao là phải Polyline khép kín.

Chú ý: Trường hợp chưa định nghĩa đối tượng đường bao, MHĐH vẫn có 1 đường bao là đường bao lồi của tập

hợp điểm.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Thêm đường bao địa hình
  • Kích phải chuột ở mục  
  • Chọn menu
  • Kích chọn đối tượng trên bản vẽ, kết thúc bằng cách ấn Enter ()

 

 

 • Loại đường bao địa hình
  • Kích phải chuột ở mục  
  • Chọn menu
  • Kích chọn đối tượng trên bản vẽ, kết thúc bằng cách ấn Enter ()

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thêm / loại đường bao địa hình
Chia Sẻ