adscivil logo
Loading...

Thay số liệu cọc từ tệp

05/09/2022 13:19
1063

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: 

Menu : ADSCivil Road / Cọc trên tuyến / Phát sinh cọc

Toolbar:

Command: PSC

  • Sau khi gọi lệnh chương trình hiện bảng: 

  • Chọn để đến đường link của tệp đã được chỉnh sửa số liệu. Phần mềm sẽ tự động áp cọc từ tệp số liệu đó
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ