adscivil logo
Loading...

Thay đổi mã vạch sơn chỉ hướng

07/09/2022 9:18
974

CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

  • Thay đổi mã vạch sơn chỉ hướng
  • Gọi lệnh :CRM
  • Trên thanh ribbon chọn vào ô 'vạch sơn' 

Ở dòng nhóm,chọn ' Vạch sơn chỉ hướng'chọn mã vạch sơn muốn thay đổi 

sau khi trỏ chuột hiện select oject thì chọn vào vạch sơn chỉ hướng mà ta muốn thay đổi

Từ Khóa Nổi Bật
Thay đổi mã vạch sơn chỉ hướng
Chia Sẻ