adscivil logo
Đang tải trang, vui lòng chờ trong giây lát...

Thay đổi mã vạch sơn

07/09/2022 9:09
277

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu : ADSCivil_Roadmarking \ Cắt vạch sơn

Toolbar :

Command : CVS

Sau khi gọi lệnh sau đó chọn vạch sơn muốn cắt,rồi chọn đường polyline cắt qua vạch sơn

 

Từ Khóa Nổi Bật
Thay đổi mã vạch sơn
Chia Sẻ