adscivil logo
Loading...

Thay đổi kết cấu đường cũ

06/09/2022 17:18
995

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

Menu: ADSCivil Road / Đường cũ / Khai báo đường cũ

Toolbar:

Command: DNKC

         Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

       

       

  • Để thay đổi kết khuôn cũ, ở phần chi tiết các lớp chuột phải vào tên lớp bất kì chọn " Thêm mới" , " Cập nhật" Hoặc " Xóa" . Sau đó chỉnh sửa trực tiếp kết cấu và bề dầy sau đó áp .
Từ Khóa Nổi Bật
Thay đổi kết cấu đường cũ
Chia Sẻ