adscivil logo
Loading...

Thay đoạn tuyến

23/08/2022 8:38
1268

TỔNG QUAN

  • Thay đoạn tuyến là một trong các lệnh hiệu chỉnh quan trọng của hiệu chỉnh tuyến. Lệnh này có tác dụng thay thế một đoạn tuyến bằng 1 đoạn tuyến khác được định nghĩa bằng 1 đường Polyline trên mặt bằng.
  • Về bản chất, lệnh này là tổ hợp của các lệnh chèn đỉnh, loại đỉnh và định vị đỉnh tuyến.
  • Ðiểm đầu và cuối của đoạn tuyến thay thế phải nằm trên các đoạn thẳng của tuyến.
  • Polyline thay thế đoạn tuyến bắt buộc là polyline chỉ bao gồm các đoạn thẳng, không được có đoạn cong.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

    Menu : ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Hiệu chỉnh tuyến \ Thay đoạn tuyến

    Toolbar  :

    Command : TDT

    Thực hiện theo trình tự của dòng nhắc lệnh:

    • Chọn tuyến hiện hành: Chọn vào tuyến cần thay thế đoạn tuyến.
    • Chọn Polyline: Chọn vào Polyline mặt bằng thay thế đoạn tuyến.
    • Gọi lệnh cập nhật cọc trên tuyến để loại bỏ các cọc không nằm trên tuyến và cập nhật trắc dọc trắc ngang.

    Chú ý: Nếu  1 tuyến trên bản vẽ thì không phải chọn tuyến, chỉ cần chọn đường Polyline thay thế đoạn tuyến.

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ