adscivil logo
Loading...

Tệp số liệu tuyến

12/09/2022 15:33
897
  • Đối với các công trình dạng tuyến, việc khảo sát cả một vùng bình đồ gây tốn kém về mặt kinh tế mà vẫn khó đảm bảo độ chính xác cao đối với khu vực phạm vi tim tuyến đi qua.
  • Do vậy chỉ cần khảo sát 1 dải bình đồ dọc theo tim tuyến. Phương thức đo đạc theo tuyến là phương pháp đáp ứng được nhu cầu trên.
Từ Khóa Nổi Bật
ntd số liệu tuyến
Chia Sẻ