adscivil logo
Loading...

Tạo tuyến từ các đường cong đặc biệt

05/09/2022 11:31
992

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Tạo tuyến

Toolbar:

Command: TT

  • Sau khi gọi lệnh chương trình hiện bảng . Chọn đường dẫn file và đặt tên tuyến sau đó chọn bám Polyline và ấn " Tạo tuyến" .Tiếp theo chọn vào đường PL cần bám tuyến để xuất .
Từ Khóa Nổi Bật
Tạo tuyến từ các đường cong đặc biệt
Chia Sẻ