adscivil logo
Loading...

Tạo mới bề mặt địa hình

30/08/2022 11:02
1066

TỔNG QUAN:

 • MHĐH tạo mới thêm sẽ hiển thị trên Panel dữ liệu trong mục Bề mặt địa hình. Mô hình này mới chỉ có tên mô hình và danh mục các loại đối tượng chứ chưa có đối tượng nào tham gia vào MHĐH.
 • Các tham số hiển thị của mô hình mới sẽ tự động được thiết lập ngầm định.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh thêm mới MHĐH bằng cách kích phải chuột ở mục
 • Chọn menu 

 

 

 

 

 

 

 

 • Thực hiện theo các trình tự trên hộp thoại:
  • Nhập tên MHĐH
  • Nhập ghi chú
  • Chọn để tạo mới
Từ Khóa Nổi Bật
Tạo mới bề mặt địa hình
Chia Sẻ