adscivil logo
Đang tải trang, vui lòng chờ trong giây lát...

Tạo lưới cao độ mặt đường

30/08/2022 13:17
627

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Tạo lưới cao độ mặt đường

Khi đã tạo xong đường bình đồ tuyến chọn

Menu: ADSCivil Road / Đường bê tông xi măng / Tạo lưới cao độ mặt bằng 

Toolbar:

Command: LSNDT

  • Chọn sau đó chọn mép trái đường, mép phải đường để tạo lưới

 

 

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Tạo lưới cao độ mặt đường
Chia Sẻ