adscivil logo
Loading...

Tạo điểm từ sổ toàn đạc

05/09/2022 10:45
811

TẠO ĐIỂM TỪ SỔ TOÀN ĐẠC

Phương pháp đo toàn đạc
Trạm máy và điểm đo
Đồng bộ dữ liệu trên sổ đo và bản vẽ
Vẽ dữ liệu từ sổ đo ra bản vẽ
Xuất dữ liệu từ bản vẽ lên sổ đo

Từ Khóa Nổi Bật
Tạo điểm từ sổ toàn đạc
Chia Sẻ