adscivil logo
Loading...

Tải về tài liệu của nhà cung cấp

30/08/2022 15:13
1089

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Chọn nhà cung cấp cần xóa tài liệu trong bảng danh sách nhà cung cấp
  • Chọn tài liệu cần xóa trong danh sách tài liệu, Kích chuột phải, chọn menu

 

Từ Khóa Nổi Bật
Tải về tài liệu của nhà cung cấp
Chia Sẻ