adscivil logo
Loading...

Sao chép hố ga

13/08/2022 10:31
946

TỔNG QUAN

  • Lệnh này cho phep chen bổ sung hố ga vào các vị trí tùy ý trong mạng lưới và có thể thuộc nhiều tuyến khác nhau.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Sewer \ Tuyến thoát nước \ Chen hố ga vào mạng lưới
    • Toolbar :
    • Command: IMH 
  • Sau khi gọi lệnh, chỉ các điểm chen ga trong mạng lưới.

Chú ý: Sau khi chèn mỗi hố ga, đoan đường ống ơ đoan chia tự động đươc chia lai thành 2 đoan ống.

Từ Khóa Nổi Bật
chèn hố ga chèn hố ga vào mạng lưới chèn ga Sao chép hố ga
Chia Sẻ