adscivil logo
Loading...

Ranh giới tính san nền

12/09/2022 15:01
1024

Ranh giới tính san nền là giới hạn vùng tính toán san nền. Ranh giới san nền bao gồm đường bao (giới hạn biên ngoài) và hố (giới hạn vùng bỏ qua không tính san nền) 

 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ