adscivil logo
Loading...

Quan sát mô hình

30/08/2022 10:49
957
  • QUAN SÁT MÔ HÌNH

Khởi động Module VPV Viewer bằng cách kích đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình desktop

Giao diện module quan sát mô hình được hiển thị như hình dưới

  • MỞ DỰ ÁN

Từ Khóa Nổi Bật
QUAN SÁT MÔ HÌNH
Chia Sẻ