adscivil logo
Loading...

Quản lý thư viện ống dẫn cấu kiện

30/08/2022 16:18
1017

TỔNG QUAN:

  • Quản lý thư viện cấu kiện ống dẫn bao gồm các chức năng thêm mới, sửa, xóa cấu kiện ống dẫn trong danh sách

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Sewer \ Mạng lưới thoát nước \ Khai báo hố ga ống dẫn
    • Toolbar :
    • Command : HGOD
  • Sau khi hiện hộp thoại chọn mục
  • Tiếp tục chọn mục

Từ Khóa Nổi Bật
Quản lý thư viện ống dẫn cấu kiện
Chia Sẻ