adscivil logo
Loading...

Quản lý lưu vực thoát nước mưa

16/08/2022 16:38
1211

TỔNG QUAN

 • Quản lý lưu vực thoát nước mưa nhăm mục đích tính toán mỗi hố ga hay đoạn ống phải phục vụ một diện tích rộng bao nhiêu trong diện tích chung của cả dự án. Từ đó làm cơ sở để tính ra lưu lượng yêu cầu phục vụ của đoạn ống đó.
 • Lưu vực có thể hiểu đơn giản là 1 vùng diện tích mà theo điều kiện chảy tự nhiên, nước không thể chảy trên bề măt từ lưu vực này sang lưu vực khác.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
  •  Menu : ADS_Sewer \ Tối ưu thủy lực và cao độ \ Quản lý lưu vực thoát nước
  •  Toolbar:
  •  Command : QLLV 
 • Hộp thoại quản lý lưu vực xuất hiện như h

 

 • Chọn nút 
 • Chọn 1 đối tượng để lấy layer cho các lưu vực
 • Chọn toàn bộ các Polyline lưu vực và các hố ga trên bản ve. Kết thúc ấn Enter

Các lưu vực được tự động tạo và gán các hố ga trong lưu vực như hình bên

Lưu ý:

 Các Polyline lưu vực phải đăt cùng trong 1 layer (nên tạo 1 layer riêng cho các Polyline lưu vực). Khi chọn đối tượng để lấy layer thì chọn vào 1 lưu vực bất kỳ.

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
quản lý lưu vực lưu vực
Chia Sẻ