adscivil logo
Loading...

Quản lý lưới tính toán khối lượng san nền

08/09/2022 10:25
1009
  • Quản lý lưới san nền là việc kiểm soát số lượng các lưới tính san nền trong bản vẽ
  • Quá lý lưới san nền bao gồm các thao tác:
    • Tạo thêm lưới san nền mới
    • Xóa bỏ các lưới san nền sai hoặc không cần dùng nữa
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ