adscivil logo
Loading...

QUẢN LÝ DỰ ÁN VPV

30/08/2022 10:35
1403
  • Tổng quan về dự án trong VPV

  • Một dự án trong VPV bao gồm các tệp tin liên quan và được đóng gói trong một thư mục để dễ dàng lưu trữ, trao đổi dữ liệu cũng như đóng gói.
  • Trong một dự án VPV có thể có sự tham gia làm việc đồng thời của nhiều người. Mỗi cá nhân tham gia có thể độc lập xây dựng từng nhóm đối tượng mô hình trong dự án và ADS VPV sẽ tự động gộp các thành quả công việc của từng người vào kết quả mô hình chung.
  • Cấu trúc dữ liệu dự án theo loại đối tượng
  • TẠO MỚI DỰ ÁN

  • MỞ DỰ ÁN ĐÃ CÓ

  • GHÉP NỐI DỰ ÁN
  • Việc chia tách dự án được thực hiện đối với các dự án lớn, khi đó mỗi thành viên tham gia dự án sẽ thực hiện một phần dự án. Ví dụ với 1 dự án mô phỏng khu quy hoạch, có thể chia tách một người có thể thực hiện mô hình địa hình hệ thống giao thông, một người thực hiện mô hình các địa vật cảnh quan, …
  • Khi chia dự án, mỗi thành viên tham gia dự án sẽ sao chép toàn bộ thư mục dự án gốc, sau đó tiến hành thực hiện riêng phần công việc của mình.
  • Sau khi các thành viên dự án hoàn thành phần công việc của mình, trưởng nhóm dự án sẽ thực hiện việc tổng hợp dự án bằng cách sao chép đè các tệp khai báo của từng thành viên vào thư mục gốc chung.
Từ Khóa Nổi Bật
QUẢN LÝ DỰ ÁN VPV
Chia Sẻ