adscivil logo
Loading...

PHÁT TRIỂN CÁC BIM TOOLS THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

06/10/2022 17:29
1672

PHÁT TRIỂN CÁC ADD-ON BIM TOOLS THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG.

Nếu như bạn muốn tạo ra các công cụ tự động hóa, các công cụ BIM- Tools để tối ưu các quy trình và công việc tại đơn vị mình, hãy liên hệ với chúng tôi.  Với kinh nghiệm về Kỹ thuật cùng với kỹ năng phát triển phần mềm, chúng tôi có thể nhận các yêu cầu, tư vấn và hoàn thiện các công cụ nhằm tăng năng suất công việc. 

Các công cụ BIM Tool chúng tôi có thể thực hiện trên nhiều các phần mềm khác nhau như :

- Ứng dụng chạy trên nền sản phẩm Autodesk như AutoCAD, Civil3D :

- Ứng dụng chạy trên nền Revit :

 

- Ứng dụng chạy độc lập và kết xuất dữ liệu trên Revit.

 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ