adscivil logo
Loading...

Phát sinh điểm trên mô hình.

30/08/2022 14:22
1219

TỔNG QUAN:

  • Phát sinh điểm trên địa hình sẽ tạo ra thêm các đối tượng điểm đo (có cao độ nội suy từ địa hình) trên bản vẽ.
  • Tính năng này áp dụng đối với các khu vực địa hình tương đối phẳng (Sân bóng, ruộng, mái taluy … ) dù chỉ cần đo một số điểm trên vùng biên là đủ để xác định địa hình nhưng khi xuất bản bản đồ cần phải đảm bảo mật độ điểm theo yêu cầu tương ứng với tỷ lệ bản đồ.
  • Điểm phát sinh có cao độ nội suy chỉ dựa vào cao độ 3 đỉnh của tam giác chứa điểm đo

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Gọi lệnh phát sinh điểm trên MHĐH bằng cách kích phải chuột ở tên mô hình (mô hình lấy cao độ để nội suy) trên cây dữ liệu.
  • Chọn menu
  • Chỉ vị trí cần phát sinh điểm trên bản vẽ

 

 

 

 

 

       Phát sinh điểm trên địa hình

  • Ấn phím Enter hoặc Esc để thoát lệnh

Chú ý:

  • Có phát sinh liên tục các điểm bằng cách chỉ liên tục trên bản vẽ.
  • Phát sinh điểm trên địa hình sẽ tạo ra thêm các đối tượng điểm đo
Từ Khóa Nổi Bật
Phát sinh điểm trên mô hình.
Chia Sẻ