adscivil logo
Loading...

Phát sinh điểm đo theo cao độ bề mặt địa hình

05/09/2022 8:55
1294

TỔNG QUAN

  • Đối với các khu vực địa hình tương đối phẳng (Sân bóng, ruộng, mái taluy … ) chỉ cần đo một số điểm trên vùng biên là đủ để xác định địa hình. Tuy nhiên, khi xuất bản bản đồ cần phải đảm bảo mật độ điểm theo yêu cầu của tỷ lệ bản đồ. Do đó cần phải nội suy thêm một số điểm trên những vùng phẳng này.
  • Phát sinh điểm trên địa hình sẽ tạo ra thêm các đối tượng điểm đo (có cao độ nội suy từ địa hình) trên bản vẽ. Các điểm này là các điểm tọa độ, có thể tham gia hoặc không tham gia vào địa hình tùy thuộc vào việc đặt tham số quản lý địa hình.
  • Có thể chuyển các điểm này về dạng dữ liệu toàn đạc (dữ liệu góc cạnh) thông qua lệnh “Chuyển điểm đo vào trạm máy”

 

Điểm phát sinh không tham gia mô hình

Điểm phát sinh có tham gia mô hình

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Kích phải chuột vào mô hình cần phát sinh điểm cao trình trên panel chính của chương trình. Chọn menu
  • Kích trái chuột trên bản vẽ để xác định vị trí cần phát sinh điểm cao trình.
  • Ấn phím Enter hoặc Esc để thoát lệnh.

Chú ý: Có phát sinh liên tục các điểm bằng cách chỉ liên tục trên bản vẽ.

Từ Khóa Nổi Bật
Phát sinh điểm đo theo cao độ bề mặt địa hình
Chia Sẻ