adscivil logo
Loading...

Nối điểm tự động

30/08/2022 9:53
1195

TỔNG QUAN:

 • Công tác nối điểm là một trong những công tác chiếm khá nhiều thời gian trong quá trình biên tập bản đồ địa hình và thường phải thực hiện thủ công.
 • ADS Civil Series cung cấp công cụ “Nối điểm tự động” khá hữu ích trợ giúp cho công tác này nhưng cũng đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ càng ngay từ khi đo đạc ngoài hiện trường. Có 3 cách nối điểm tự động:
  •  Nối các điểm theo tên điểm: Nối các điểm lần lượt theo thứ tự nhập. VD: 1-3-5-7-8-12 ; 2-4-6-8-9-10-11

  • Nối các điểm cùng mã điểm: các điểm cùng mã sẽ được nối theo thứ tự Tên điểm tăng dần.

  • Nối các điểm cùng tên điểm: các điểm cùng mã sẽ được nối với nhau.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Nối điểm tự động
  • Toolbar:
  • Command: NDTD.
 • Sau khi gọi lệnh, xuất hiện hộp thoại. Thực hiện theo trình tự:

 

  • Chọn phương thức nối điểm tự động
  • Nhập mã điểm (hoặc thứ tự điểm hoặc tên điểm tùy theo cách thức nối đã chọn)
  • Kích chọn để nối điểm.

Chú ý: Khi chọn nối theo điểm cùng tên hoặc điểm cùng mã, có thể lựa chọn tùy chọn sau đó chọn thêm 1 đường Polyline định hướng trên bản vẽ. Khi đó thứ tự các điểm sẽ được nối ưu tiên bám theo hướng của đường Polyline đã chọn

Từ Khóa Nổi Bật
Nối điểm tự động
Chia Sẻ