adscivil logo
Loading...

Nhập và vẽ hiện trạng hư hỏng mặt đường cũ

01/09/2022 10:09
993

TỔNG QUAN

 • Tuyến đường sau 1 thời gian vận hành khai thác sẽ xuất hiện các hư hỏng ngoài ý muốn và thường xuất hiện các hư hỏng mặt đường, vách sơn, … Để tiếp tục vận hành khai thác, tuyến đường cần được duy tu bảo dưỡng.
 • Để đánh giá hiện trạng hư hỏng mặt đường, các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế sẽ đo đạc trực tiếp tại hiện trường để đánh giá các hư hỏng và lập thành báo cáo khảo sát hiện trạng.
 • Lập báo cáo khảo sát hiện trạng là công việc không quá khó về mặt kỹ thuật chuyên môn, tuy nhiên mất nhiều thời gian lặp đi lặp lại cho công việc nhàm chán và đòi hỏi độ chính xác, tỷ mẩn cao. Do đó, ADSCivil Road Marking cung cấp tính năng lập báo cáo khảo sát hiện trạng đường cũ để giúp việc lập các báo cáo trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.
 • Tính năng lập báo cáo dựa trên cấu trúc sổ đo phổ biến nhất hiện nay của các đơn vị duy tu bảo dưỡng và duy trì cầu đường ở Việt Nam

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey \ Hiện trạng đường cũ \ Hiện trạng hư hỏng mặt đường
  • Toolbar:
  • Command: SCMD
 • Sau khi hiện hộp thoại, thiết lập các thông tin:Tuyến đường, bề rộng tuyến, thư viện hư hỏng
 • Tiếp theo nhập các hư hỏng mặt đường vào bảng.

 • Từ hộp thoại Sửa chữa mặt đường, chọn nút
 • Thiết lập các thông số vẽ bình đồ

 • Chọn sau đó chỉ điểm chèn trên bản vẽ

Từ Khóa Nổi Bật
Nhập và vẽ hiện trạng hư hỏng mặt đường cũ
Chia Sẻ