adscivil logo
Loading...

Nhập số Iiệu tuyến

22/08/2022 16:13
2445

TỔNG QUAN

 • Ðối với các công trình dạng tuyến, việc khảo sát cả một vùng bình đồ gây tốn kém về mặt kinh tế mà vẫn không đảm bảo độ chính xác cao. Do vậy chỉkhảo sát 1 dải bình đồ dọc theo tim tuyến. Phương thức đo đạc theo tuyến là phương pháp đáp ứng được nhu cầu trên.
 • Theo phương pháp đo tuyến các cọc trên tuyến được đo cao độ, còn tọa độ được xác định bằngkhoảng cách so với gốc tuyến hoặc so với cọc ngay trước nó. Mỗi cọc được đo về mỗi phía đến hết giới hạn công trình hoặc đến khi địa hình thay đổi không đáng kể.
 • Khi nhập dữ liệu của các đoạn cong, các cọc đặc biệt bắt buộc phải nhập đúng quy định của mã nhận dạng. Giá trị góc chuyển hướng (hoặc góc chắn cung) được nhập cùng với cọc P (Cọc giữa đoạn cong). Căn cứ vào góc chuyển hướng và khoảng cách giữa các cọc đặc biệt, chương trình sẽ tự động tính toán ra bán kính cong của đoạn cong khi vẽ tuyến.
 • Các cọc đặc biệt được quy định với mã nhận dạng như sau:
  • ND:Cọc bắt đầu của đường cong chuyển tiếp. VD ND1, ND2, …
  • TD: Cọc bắt đầu đoạn cong tròn. VD TD1, TD2, …
  • P: Cọc giữa đoạn  VD P1, P2, …
  • TC: Cọc kết thúc đoạn cong tròn. VD TC1, TC2, …
  • NC:Cọc kết thúc đường cong chuyển tiếp. VD NC1, NC2, …
 • Quy ước góc chuyển hướng và góc chắn cung
  • Góc có giá trị lớn hơn -180O và nhỏ hơn  Các góc nhập vào ngoài khoảng này đều được tự động chuyển đổi về nằm trong khoảng này.
  • Dấu của góc được quy ước là dương (+) cho góc ngoặt trái và âm (-) cho góc ngoặt phải.
 • Ðơn vị của góc là độ phút giây. Phân cách giữa các phần độ, phút, giây được nhập bằng dấu chấm (.)

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

    Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Nhập tuyến

    Toolbar:

    Command: NT 

    Sau khi gọi lệnh, xuất hiện của sổ giao diện nhập tuyến:


     Chọn vào để đặt thông số định dạng nhập tuyến. Lựa chọn định dạng phù hợp, sau đó chọn chấp nhận

 • Giao diện trở lại hộp thoại nhập số liệu tuyến. Các cọc phải nhập trắc dọc trước khi nhập trắc ngang. Người sử dụng có thể lựa chọn nhập toàn bộ trắc dọc sau đó mới nhập toàn bộ trắc ngang hoặc nhập trắc dọc xong cho cọc nào thì nhập trắc ngang luôn chọn cọc đó.
 • Khi nhập trắc ngang, nhập đến điểm mia nào thì trắc ngang sơ họa phía dưới sẽ hiển thị điểm mia đó và được đánh dấu trên sơ họa.
 • Các thao tác, chèn dòng, xóa dòng, sao chép nhiều dòng, cắt nhiều dòng của bảng nhập trắc dọc và bảng nhập trắc ngang được thực thi như trong MS Excel. Khi sao chép hoặc cắt cọc trên bảng nhập trắc dọc, toàn bộ dữ liệu của bảng nhập trắc ngang của các cọc đó sẽ được sao chép theo.
 •      Ðối với các tuyến dài, lượng dữ liệu nhập tuyến lớn có thể chia tách nhiều người nhập sau đó dùng chức năng nối tệp (kích chọn vào ) để nối các tệp        lại với nhau. Khi nối tệp, tệp được nối thêm sẽ nối tiếp vào dòng sau cùng của tệp hiện hành.
Từ Khóa Nổi Bật
Nhập số Iiệu tuyến
Chia Sẻ