adscivil logo
Loading...

Nhập lưu lượng cục bộ

17/08/2022 10:12
1074

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Sewer \ Hố ga\ Nhập lưu lượng tập trung
    • Toolbar :
    • Command : LLTT
  • Sau khi hiện hộp thoạinhập lưu lượng tập trung, nhập giá trị lưu lượng tập trung tại hố ga sau đó chọn

  • Chọn 1 hố ga cần gán giá trị lưu lượng đã nhập trên bản vẽ

 

Từ Khóa Nổi Bật
nhập lưu lượng cục bộ nhập lưu lượng
Chia Sẻ