adscivil logo
Loading...

Nhập điểm đo cho trạm máy

05/09/2022 8:41
1141

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Nhập điểm đo
  • Chọn vào trạm máy cần nhập điểm đo.
  • Chọn phương pháp đo (Dài xiên, dài bằng, …) phù hợp với định dạng cần nhập.
  • Nhập đầy đủ các chỉ số tương ứng cho điểm đo. Mỗi điểm đo nhập vào 1 dòng.

Chú ý :

  • Khi chỉ số nào không được nhập, chỉ số đó sẽ mặc định lấy giá trị bằng 0.
  • Mã điểm có thể không cần nhập. Khi đó chương trình sẽ hiểu là điểm đó không có mã điểm.
  • Khi nhập góc, giữa độ, phút, giây ngăn nhập cách nhau bởi dấu chấm (“.”)
  • Khi nhập xong dữ liệu của 1 ô, ấn Enter thì sẽ tự chuyển sang ô tiếp theo để nhập.
 • Xóa điểm đo
  • Để xóa điểm đo đã nhập, đánh dấu vào các điểm đo muốn xóa, kích phải chuột, chọn menu để xóa điểm đã chọn

Chú ý : Chỉ được đánh dấu các điểm liên tiếp để xóa, nếu đánh dấu không liên tiếp, toàn bộ các điểm trong khoảng đánh dấu sẽ bị xóa theo.

 • Chuyển điểm đo

Trong một số trường hợp, để tiện thao tác ngoài hiện trường, người đo chỉ thiết lập 1 trạm máy, khi đó, toàn bộ điểm đo sẽ nằm trong 1 trạm máy. Khi biên tập lại kết quả đo đạc, cần phải Tạo các trạm máy mới và chuyển các điểm đo sang trạm mới (căn cứ theo sổ nhật ký sơ họa đo). Việc chuyển các điểm đo đã có sang trạm máy khác được thực hiện theo trình tự sau:

  • Đánh dấu các điểm đo cần chuyển, kích phải chuột, chọn menu để lưu các điểm đo vào Clipboard.
  • Chọn trạm máy muốn chuyển các điểm đo sang ở danh sách trạm máy, kích phải chuột, chọn menu .

Khi đó, toàn bộ các điểm cần chuyển sẽ được đưa xuống dưới cùng trong danh sách điểm đo của trạm mới.

Chú ý : Chỉ được đánh dấu các điểm liên tiếp để chuyển, nếu đánh dấu không liên tiếp, toàn bộ các điểm trong khoảng đánh dấu sẽ bị chuyển theo.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Nhập điểm đo cho trạm máy
Chia Sẻ