adscivil logo
Loading...

Nhà (Building)

17/08/2022 10:17
1137

Giới thiệu về Building

Quản lý Buidling

Các thao tác làm việc: tạo mới, hiệu chỉnh, xóa, … đối với Building được thực hiện thông qua hộp thoại quản lý

Building. Cách thức gọi lệnh quản lý Building thực hiện như sau:

Tạo mới và hiệu chỉnh Building như sau:

 

Từ Khóa Nổi Bật
Nhà (Building)
Chia Sẻ