adscivil logo
Loading...

Lưới tính san nền

08/09/2022 10:54
1267
 • Trong ADS Civil, cũng như công tác thiết kế thi công ngoài thực tế ở Việt Nam, phần tính toán khối lượng san nền được tính toán thông qua các lưới san nền.
 • Lưới san nền là lưới tư giác, nhưng phổ biến đều là các lưới chữ nhật, và thông thường kích thước hàng cột bằng nhau nên thường gọi là lưới ô vuông. Dần dần mọi người đều gọi tắt là lưới ô vuông.
 • Để tính toán khối lượng, lưới san nền cần thiết lập đầy đủ 3 yếu tố:
  • Bề mặt tự nhiên (còn gọi là bề mặt hiện trạng hay bề mặt trước san lấp ...)
  • Bề mặt thiết kế (còn gọi là bề mặt sau san lấp hay bề mặt hoàn công trong trường hợp tính hoàn công san nền ...)
  • Biên lô đào đắp: là vùng giới hạn tính toán đào đắp trên mặt bằng. Biên lô có 2 loại:
   • Đường bao: là vùng giới hạn bên ngoài. Mỗi lưới chỉ có 1 đường bao ngoài.
   • Hố: vùng bỏ qua không san lấp. Một lưới có thể có nhiều hố

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ