adscivil logo
Đang tải trang, vui lòng chờ trong giây lát...

Lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế

07/09/2022 9:06
524

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu : ADSCivil_Roadmarking \ Chèn vạch sơn 

Toolbar :

Command : CRM 

Xuất hiện hộp thoại

Chọn thư viện

chọn vào tiêu chuẩn rồi kích chọn hiện hành

Từ Khóa Nổi Bật
Lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế
Chia Sẻ