adscivil logo
Loading...

Loại bỏ khe co dãn không hợp lệ

07/09/2022 8:04
801

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

        Menu: ADSCivil_Road \ Đường bê tông xi măng \ Xóa khe co dãn không hợp lệ 

        Toolbar :

        Command : KCDKHL

        Sau khi gọi lệnh chương trình sẽ tự động loại bỏ những khe co giãn không hợp lệ .

        

Từ Khóa Nổi Bật
Loại bỏ khe co dãn không hợp lệ
Chia Sẻ