adscivil logo
Loading...

Khối (Mesh)

17/08/2022 10:31
1384

Giới thiệu về Mesh

Mesh dùng để mô phỏng lại các đối tượng nhà cửa, cầu, cống, hầm, … Đối tượng Mesh được được xây dựng từ các đối tượng 3D thực sự trong AutoCad (3D Solid, 3D surface, …) sau đó được phủ vật liệu lên các đối tượng

Đối tượng Mesh có các thuộc tính:

 Tên Mesh

 Bộ lọc Feature code: Lọc các đối tượng 3D của AutoCad theo Layer

 Material: Vật liệu phủ lên mặt đối tượng Mesh.

 Group: Phân nhóm để bật/tắt khi quan sát mô hình.

Quản lý Mesh

Các thao tác làm việc: tạo mới, hiệu chỉnh, xóa, … đối với Mesh được thực hiện thông qua hộp thoại quản lý Mesh.

Cách thức gọi lệnh quản lý Mesh thực hiện như sau:

Tạo mới và hiệu chỉnh Mesh như sau:

Từ Khóa Nổi Bật
Khối (Mesh)
Chia Sẻ