adscivil logo
Loading...

Khai báo các Iớp khuôn đường

12/08/2022 15:32
2198

TỔNG QUAN

 • Trong ADSCivil Road cho phép khai báo và sử dụng 10 loại khuôn đường khác nhau. Mỗi khuôn đường có 1 mã để quản lý (chính là số thứ tự của mã khuôn)
 • Khi áp khuôn, nếu bề rộng của 1 phần khuôn nào đó quá nhỏ thì phần khuôn đó thường đuợc áp bằng mã của loại khuôn bên cạnh.
 • Mỗi khuôn đường trong ADSCivil Road được thiết kế có các tham số sau:
  • Số lớp khuôn
  • Tên lớp, vật liệu, chiều dày và màu hiển thị từng lớp khuôn.
  • Chiều cao kéo dài khuôn cuối (Hmin)
  • Mã khuôn thay thế khi bề rộng nhỏ.
 • Việc hiệu chỉnh khuôn đường sau khi đã áp cho các trắc ngang sẽ cập nhật lại một cách tự động cho các khuôn có trên bản vẽ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

    Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Khai báo khuôn

    Toolbar:

    Command: KBK 

    Xuất hiện hộp thoại khai báo khuôn đường

                                                     

 • Nếu có tệp đã lưu danh sách các khuôn đã khai báo, chọn vào
 • Chọn lớp khuôn cần khai báo trong danh sách khuôn đường. Trên bảng khai báo các lớp của khuôn sẽ hiển thị các lớp đang có của khuôn đó.
 • Ðể thêm 1 lớp khuôn, kích phải chuột trên bảng, chọn . Lớp khuôn mới thêm sẽ đuợc thêm vào cuối của khuôn
 • Ðể xóa các lớp khuôn, chọn các lớp khuôn cần xóa trên bản, kích phải chuột trên bảng  chọn.
 • Ðể hiệu chỉnh lớp khuôn, kích đúp chuột trái vào ô chứa thuộc tính cần hiệu chỉnh, chỉnh sửa lại giá trị .
 • Sau khi hiệu chỉnh khuôn, ấn vào để lưu thông tin cho khuôn của tuyến. Tiếp theo chọn  để cập nhật lại cho toàn bộ các khuôn đã áp trên bản vẽ.
 • Ðể lưu toàn bộ danh sách khuôn đã khai báo ra tệp, chọn vào biểu tượng
Từ Khóa Nổi Bật
Lập bảng tổng hợp khối lượng đào đắp
Chia Sẻ