adscivil logo
Loading...

In trắc dọc tuyến

29/08/2022 16:18
2030

TỔNG QUAN

  • Trắc dọc thường có kích thuớc 2 chiều khác biệt nhau tương đối lớn, do vậy thường dùng các khổ giấy nhỏ để in ấn. Khi đó cần phải chia trắc dọc ra thành nhiều phần để in từng phần riêng lẻ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu : ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Trắc dọc tự nhiên \ Xuất trắc dọc in

Toolbar :

Command : XTDI 

Panel chính của chương trình hiện hộp thoại Xuất trắc dọc in ấn

  • Chọn khổ giấy A0 à A4 hoặc khổ giấy tùy chọn (Nhập theo mẫu dài x  VD 300x200).
  • Nhập các kích thước lề cho tờ giấy in (cần tính toán trừ cả phần diện tích của khung tên cho bản in).
  • Xác định các khoảng chia thay đổi mức so sánh tự động bằng cách nhập cao độ min và cao độ max rồi chọn

Trên bảng chia mức so sánh sẽ xuất hiện các đoạn thay đổi mức so sánh tự động.   

  • Ðiều chỉnh lại mức so sánh cho các đoạn chia nếu cần thiết bằng cách kích trực tiếp vào ô mức so sánh trên bảng và hiệu chỉnh 
  • Chọn vào sau đó chỉ điểm chèn các đoạn trắc dọc in trên bản vẽ.
Từ Khóa Nổi Bật
In trắc dọc tuyến
Chia Sẻ