adscivil logo
Loading...

Hủy các ô đã ghép

06/09/2022 14:09
995

TỔNG QUAN

  • Hủy ghép ô san nền để lấy lại dữ liệu lưới san nền ban đầu
  • Hủy ghép ô san nền giúp cho việc ghép sai những ô san nền

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Level\Hiệu chỉnh lưới\Hủy ô ghép
    • Toolbar :
    • Command : LUM
  • Sau khi gọi lệnh, chỉ điểm trong ô lưới đã ghép
Từ Khóa Nổi Bật
Hủy các ô đã ghép
Chia Sẻ