adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh vạch sơn dọc đường bằng các lệnh của AutoCad

12/08/2022 15:27
1401

Cách thực hiện hiệu chỉnh như sau:

Bước 1: Chọn đối tượng vạch sơn cần hiệu chỉnh trên bản vẽ

Chọn lệnh MO  hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+1

Kết quả vạch sơn thay đổi như hình dưới

NGOÀI RA CÓ THỂ HIỆU CHỈNH VẠCH SƠN BẰNG CÁC LỆNH AUTOCAD NHƯ : FILLET,TRIM,BREAK......

Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh vạch sơn dọc đường bằng các lệnh của AutoCad
Chia Sẻ