adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh thông tin hố ga

15/08/2022 9:22
772

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
  •  Menu: ADS_Sewer\ Hố ga \ Hiệu chỉnh hố ga
  •  Toolbar :
  •  Command: HCG 
 • Sau khi hiện hộp thoại, thực hiện theo các bước:
  1.  Chọn hố ga cần sửa thông tin trên bản ve
  2.  Đăt các thông số của hố ga
  3.  Chọn nút

Từ Khóa Nổi Bật
hiệu chỉnh thông tin hố ga hiệu chỉnh hố ga hiệu chỉnh thông tin
Chia Sẻ