adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh sơ đồ phân mảnh bản đồ

31/08/2022 16:23
780

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey\Xuất bản bàn đồ\Hiệu chỉnh phân mảnh bản đồ
  • Toolbar:
  • Command: GEM
 • Sau khi gọi lệnh, chọn sơ đồ phân mảnh trên bản vẽ
  • Đặt lại góc nghiêng (trong trường hợp muốn trích xuất bản đồ xiên)
  • Chọn để nhận góc nghiêng
  • Đặt lại số hàng, số cột để bao phủ lại vùng bản đồ
  • Chọn để nhận số hàng số cột
  • Chọn nút để xóa các tờ không có dữ liệu

Trình tự hiệu chỉnh sơ đồ phân mảnh

Ý nghĩa thông số điều chỉnh sơ đồ phân mảnh

Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh sơ đồ phân mảnh bản đồ
Chia Sẻ